HOHOLIFE Featured at TVB Weekly 《TVB週刊》《好好的過老日子》

感激 《TVB週刊》訪問,介紹各種實用又美觀嘅產品比讀者。有一位太太睇咗報導之後來我地陳列室搵到啱佢奶奶用嘅產品,佢奶奶有柏金遜症,有啱用佢又喜歡嘅產品佢笑得好開心,祝大家都能「好好的過日子」。